• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА НА ПРОФ. ГАВРИЛОВ

четвъртък, 23 март 2017 г.

РЕГЛАМЕНТ 
НА ГОДИШНАТА УЧЕНИЧЕСКА НАГРАДА НА ПРОФ. ГАВРИЛОВ 

1. По волята на дарителя наградата от 500 лева се връчва ежегодно в продължение на 5 години на едно момче и едно момиче от СУ „ Свети Климент Охридски“ – гр. Троян за проявено родолюбие.
2. Писмени аргументирани предложения се правят от учителите и/или председателя на Детския парламент.
3. Изборът е чрез анонимно гласуване на заседание на педагогическия съвет на училището. Мотивите за избора се огласяват медийно.
4. Наградата е за ученици от VIII – XII клас.
5. Наградата е еднократна – един ученик може да я получи само един път.
6. Носителите на наградата се определят през м. май, а връчването е на церемонията за връчване на дипломите на зрелостниците.
7. Критерии за определяне на наградата:
    • Просветено родолюбие – интереси и знания, свързани с българската история, традиции, език, култура или природа и показани чрез участие в различни дейности (инициативи, проекти, състезания и публикации и др.) в рамките на последната календарна година.
    • Социални умения – умение за общуване с връстници и учители, активност, толерантност.
    • Образователни резултати – осъзнато отношение към знанието, отличен успех
    • Лице на училището – принос за популяризиране на името на СУ „ Свети Климент Охридски“ – гр. Троян.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 10/15. 03. 2017 г.

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).