• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

За вас, зрелостници!

понеделник, 17 февруари 2014 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: 


сесия май-юни: 
--Български език и литература -21 май 2014 г., начало 08,00 ч. 
--Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2014 г., начало 08,00 ч. 
--Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - 27 май - 5 юни 2014 г.

 График на дейностите за орагнизацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2013–2014 г. 
--Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 10.03.2014 г. – 21.03.2014 г. 

Допускане до държавни зрелостни изпити:
--Обобщаване на информацията за допуснатите до ДЗИ зрелостници и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране на ДЗИ до 25.03.2014 г.
--Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 20.05.2014 г.
--Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.05.2014 г.
--Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 09.06.2014 г.

Указания
--Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч.  
--Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.  
--На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостника ще полага ДЗИ.
--Всеки преподавател има дни за консултации, в които зрелостниците могат да получи пълна информация за формата на изпита по всеки предмет и помощ при подготовката.
--Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
--В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник може да се яви на ДЗИ по желание /трети изпит/.Ако оценката от него е различна от слаб /2 / тя също се вписва в дипломата и участва в оформянето на средния успех.

Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?
--По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”.
--Речници, математическиформули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

Повече информация: 
--Повече и актуална информация, както и примерни изпитни варианти - http://www.zamaturite.bg/ и http://mon.bg/top_menu/general/dzi/

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).