• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

ОБЯВА

сряда, 30 януари 2013 г.


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ТРОЯН

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 251/20.12.2012 год. на Общинския съвет – Троян и Заповед205/25.01.2013 година на Директора на СОУ "Св.Климент Охридски" - ТроянО   Б   Я   В   Я   В   А

публичен търг за отдаване под наем  за срок от 3 /три / години, на терен  с площ  от 2 кв.м., находящ се в сградата на СОУ"Св.Климент Охридски" Троян, за поставяне на ВЕНДИНГ МАШИНА ЗА ТОПЛИ И СТУДЕНИ НАПИТКИ, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00 лв.
Търгът ще се проведе на 07 февруари 2013 год. от 14,00 часа, в кабинета на директора на СОУ"Св.Климент Охридски" - Троян.
Тръжната документация ще се закупува  от канцеларията на училището срещу 50,00 лв. без ДДС, платени в брой в касата на училището, в срок до 16.00 часа на 06 февруари 2013 год.
Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на училището от 8,00 до 16,00 часа до 06 февруари 2013 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
Депозитната вноска за участие в търга в размер на 200,00 лв. ще се внася  в касата на училището  в срок  до 16,00 ч. на 06 февруари 2013 год.
Предложенията за участие в търга ще се подават в канцеларията на училището в срок до 16,00 часа на 06 февруари 2013 год.
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 14 февруари 2013 год. при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация, оглед на обекта, внасяне на депозита и подаването на предложенията за участие в търга ще се извършва до 16,00 часа на 13 февруари 2013 год.

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).