• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни


На 28.02.2023 г. в Профилираната природо-математическа гимназия – гр. Ловеч се проведе методическа работна среща на началните учители на тема „Мотивиране за учене чрез проектно базирано обучение на базата на итегрирано знание, критично мислене е самооценка“.

Проектно базираното обучение (ПБО) в условията на образователната система у нас се реализира под формата на малки проекти в рамките на определена урочна тема и в извънурочната работа в дейностите по интереси, където реализацията се осъществява в по-дълъг период от време.

Участвах с доклад на тема „Проектно базирано STEM обучение в III клас“. Тази учебна година учениците от III Б клас формират такава група за занимания по интереси по Наредбата за приобщаващо образование. Дейностите се провеждат според естеството на работа – в класната стая или в компютърен кабинет. За изготвянето на различните проекти са предвидени различен брой часове. Някои проекти изискват групова/екипна работа, а други са за индивидуално изпълнение. Основна цел е да се фокусира обучението в четирите направления – наука, технология, инженерство и математика в интердисциплинарен и приложен подход чрез разработване на проекти. 

Емилия Пауникова

 

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).