• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

Езикови употреби

четвъртък, 10 ноември 2022 г.

 

Учениците от хуманитарната паралелка (11.б клас) получиха задача да споделят впечатления от училищната изложба и да преведат текста си на английски език. Така беше осъществена интердисциплинарна връзка между обучението по български език (профил Езикови употреби) и по английски език при учителите Нели Несторова и Галя Панталеева. Предлагаме ви проекта на Мартина Николова и Никол Пешакова.


Преди седмица присъствахме на изложение, съпоставящо две епохи – миналото и новото време (ХХI век). Събитието се проведе в изложбената зала на училище СУ ,,Свети Климент Охридски“, гр. Троян. Бяхме впечатлени от едновремешните предмети, поставени до познатите ни днес такива, които използваме ежедневно. Много ни харесаха старите облекла и обувки с всичките им шарки по тях, но като едни деца на ХХI век предпочитаме големия избор от дрехи, който имаме днес на пазара. Виждайки старите ютия, пишеща машина, джуркалка, менците и кобилицата за вода, осъзнаваме колко по-лесен е животът ни сега. Имаме достъпна вода в къщите си, телефон, с който комуникацията е много по-бърза от съществуващата такава преди век, а именно писмата, които в миналото са били писани на ръка и изпращани по пощата. По-достъпно и удобно е да качим информация в интернет, например за предстоящо събитие, отколкото да обикаляме региона, за да закачим плакати навсякъде, рекламни съобщения.

В заключение бихме казали, че новото време модернизира домакинството с електроуреди, които улесняват бита на семейството.

И остава въпросът: Лесен ли е бил животът на троянеца в миналото?A week ago we visited an exhibition comparing two times - the past and the present (21st century). The event was held in the exhibition hall of ,,St. Kliment Ohridski” school, Troyan. We were impressed by the obsolete objects placed next to the contemporary ones we use every day. We loved the old clothes and shoes with all the patterns on them, but as children of the 21st century we prefer the large selection of clothes we have on the market today. Seeing the old iron, the typewriter, jurkalka / a wooden stirring spoon/, mentsi / round iron vessels that are filled with water/ and kobilitsa / a strong long wooden stick with mentsi placed at both ends so that the water can be easily carried in them / we realize how much easier our lives are now. We have running water in our houses, a telephone with which communication is much faster than it was a century ago – letters were hand-written and sent by post. It is more convenient to upload something on the internet, for example, an ad for an upcoming event than to go around the neighborhood to put up posters everywhere.

In conclusion, we would say that the new era has modernized the household with electrical appliances that facilitate the life of the family.

And the question remains: Was life easy for Troyan’s residents in the past?
Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).