• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни
Щастливи сме, че през новата календарна 2020-та година, екипът и учениците на СУ „Св. Климент Охридски“ ще могат да включат играта „Дарплей“ в различни часове и занимания.

„Дарплей“ е създадена през 2009 година с цел да развива комуникативните умения както на деца, така и на възрастни. Тя е забавно и приятно средство да споделим своите виждания по зададена тема, да изслушаме търпеливо и с подкрепа чуждото мнение. Един комплект съдържа 27 карти с въпроси на 6 езика – български, английски, френски, испански, немски, италиански – и карти с указания, както и 3-минутен пясъчен часовник за отмерване на времето за изказване. Играта се предлага в различни варианти: „Мъдростта в родителството“ – за споделяне на знания, опит и идеи между родители, „Darplay за двойки“ – за личностно израстване, създаване и поддържане на добри взаимоотношения, Darplay „Себепознание“, които дават възможност да разсъждаваме върху основните аспекти на собствената си личност и други.

Този игрови метод е полезен, защото: стимулира пълноценното общуване на живо в приятелска атмосфера и ученето един от друг; създава пространство за сплотяване, активна обмяна на знания и идеи и дава възможност за практикуване на различни езици; осигурява възможност на всеки участник да се чувства важен, значим и изслушан, както и да развива своята емпатия.

 

В часовете по чуждоезиково обучение и общообразователните предмети ще даде възможност за изява на всеки ученик, дори на по-стеснителния. Често в клас притеснението е причина някои ученици да не покажат своите знания. Мисълта, че учителят и целият клас слушат, страхът от грешки, които могат да предизвикат подигравки, както и фокусът на вниманието върху изпитвания са причина много ученици да не се представят добре по време на устен изпит. Целта е, прилагайки метода „Дарплей“, учениците да развият умението си да говорят на чуждия език гладко и без притеснение. Играта „Дарплей“ засилва самоувереността на учениците, дава им усещане, че могат да говорят и стимулира интереса им към езика.

С помощта на „Дарплей“ ще работим за изграждане на екипност в класовете. Играта е насочена към опознаване и сплотяване на членовете на екипа. Във всяка една група от хора – деца или възрастни, естествено възникват малки групи, в които се сближават личности с общи интереси. Екипността представлява способност на една група хора да работи съвместно за постигане на общата им цел. „Дарплей“ осигурява платформа за споделяне на различни мнения, като позволява на всеки участник да изрази себе си. По този начин децата излизат извън границите на своята групичка и опознават по-добре останалите си съученици.


Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).