• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

П О К А Н А

вторник, 29 януари 2019 г.


П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ –
ГРАД ТРОЯН“

            Съветът на настоятелите на „Сдружение училищно настоятелство при средно общообразователно училище Свети Климент Охридски – град Троян“ , на основание чл. 26 от Устава, свиква Общо събрание  на сдружението на 12.02.2019 година /вторник/ от 17.30 часа в учителската стая на училището при следния дневен ред:
1.     Отчет за дейността на Съвета на настоятелите.
2.     Избор на нов Съвет на настоятелите.
На основание чл. 27 от Устава на Сдружението, Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същия ден и място, и при същия дневен ред, и се провежда с явилите се членове.


Председател на Съвета на настоятелите:…………/П/……………
                                                                          /Страхил Камарашки/

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).