• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

http://www.mon.bg/pics/big/coat_of_arms.png

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2015/2016 година:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. - коледна ваканция
30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас 
02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 

Неучебни дни:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

13.05.2016 г. – XII клас (13 учебни седмици)
24.05.2016 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2016 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2016 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2016 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2016 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
     нататък
Останалите дати за националните външни оценявания, съответно в IV, VII и VIII клас, са:
ІV клас
Математика 10 май 2016 г.
Български език и литература 12 май 2016 г.
Човекът и природата 13 май 2016 г.
Човекът и обществото 16 май 2016 г.

VІІ клас
Български език и литература 18 май 2016 г.
Математика 20 май 2016 г.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 26 май 2016 г.
Чужди езици 27 май 2016 г.
КОО „Природни науки и екология” 30 май 2016 г.
VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език
Чужд език 20 юни 2016 г.


График на дейностите при кандидатстване в гимназиите с прием след VII клас.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 5–11.05.2016 г. вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на
способностите - до 13.05.2016 г. вкл.
Провеждане на тестове по:
  • български език и литература - 18.05.2016 г.
  • математика - 20.05.2016 г.
Обявяване на резултатите от тестовете - до 3.06.2016 г. вкл.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
  • изобразително изкуство - 2.06.2016 г.
  • музика - 3.06.2016 г.
  • хореография - 6.06.2016 г.
  • спорт - 31.05.–1.06.2016 г. вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите - до 9.06.2016 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 10.06.–13.07.2016 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на ученици - 16.06.–21.06.2016 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 27.06.2016 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на
класиране - 28.06. – 30.06.2016 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 4.07.2016 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 5.–7.07.2016 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 08.07.2016 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.–13.07.2016 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 15.07.2016 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.–19.07.2016 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 21.07.2016 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора до 5.09.2016 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием - до 12.09.2016 г. вкл.

След завършено основно образование

Подаване на заявления за полагане на приемни изпити - 05.–11.05.2016 г. вкл.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и по зали. Писмено уведомяване на учениците за
допускането им за полагане на приемни изпити - до 14.05.2016 г. вкл.
Провеждане на приемните изпити:
  • за проверка на способностите по изобразително изкуство - 14.06.2016 г.
  • за проверка на способностите по хореография - 15.06.2016 г.
  • за проверка на способностите по музика - 17.06.2016 г.
  • за проверка на способностите по спорт - 14.–17.06.2016 г.
Обявяване на оценките от приемните изпити - до 1.07.2016 г. вкл.
Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити - 1.07.–20.07. 2016 г. вкл.
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 01.– 5.07.2016 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 06.07.2016 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 07.07.2016 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране - 08.07.2016 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране - 11.07.2016 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - дo 13.07.2016 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 14.07.2016 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - до 18.07.2016 г. вкл.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 19.07.2016 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 20.07.2016 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 21.07.2016 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 25.07.2016 г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - определя се от директора до 5.09. 2016 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием - до 12.09.2016 г. вкл.

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).