• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

Обява

сряда, 17 декември 2014 г.СОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ТРОЯН
жк “Лъгът”; тел (0670)  64649, 64224, 62556;
www.svetikliment.com e-mail: skobg@abv.bg


       На основание Заповед № 206 от 15.12.2014 год. на Директора на СОУ “Свети Климент Охридски“ - гр.Троян

 О Б Я В Я В А

публичен търг за продажба на моторно превозно средства–собственост на училището:  
Товарен бордови автомобил  „УАЗ 3303 06”, с рег.№ ОВ 6356 АН, с идентификационен № ХТТ330306L0058231, номер на двигателя 707330
Тръжната документация,  ще се закупува в счетоводството  на СОУ “Свети Климент Охридски“ - гр.Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 15 часа на 07.01.2015 год., включително.  
       Оглед на моторното превозно средство може да се извършва всеки присъствен ден до 15.30 часа на 07.01.2015 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.
            Депозитната вноска за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена, ще се внася в Общинска банка, офис Троян, по сметка BG44SOMB91303132096100, банков код SOMBBGSF, в срок до 15.30 часа на07.01.2015 год., включително.
Предложенията за участие в търговете ще се подават в канцеларията на СОУ “Свети Климент Охридски“ - гр.Троян, в срок до 16 часа на 07.01.2015 год., включително.
       Търгът ще се проведат на 08.01.2015 год. от 14,00 часа в кабинета  на Директора на СОУ “Свети Климент Охридски“ - гр.Троян
При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 15.01.2015 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация да се извършва до 15 часа, внасянето на депозита и огледа на моторното превозно средство - до 15.30 часа, а подаването на предложенията до 16.00 часа на 14.01.2014 год., включително.
До участие в публичните търгове няма да се допускат лица, които към датата на провеждането им, имат финансови задължения към Община Троян и СОУ “Свети Климент Охридски“ - гр.Троян, както и лица, на които договорите с общината, и училището са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.ИВАНКА ЦЕКОВА
Директора на СОУ”Климент Охридски”

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).