• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

На сайта си www.mon.bg министерство на образованието публикува следното:

В резултат на публикуваната на страницата ни информация относно 3. задача от националното външно оценяване по български език и литература за 7. клас в Министерството на образованието и науката се получиха редица писма от родители, изразяващи различни становища – част от тях с настояване за анулиране на задачата от изпитния тест, други с искане за присъждане на 2 точки на всички ученици, независимо от посочения отговор, трети в подкрепа на тезата, че изместването в графиката „всъщност няма отношение към правилността на решението” и се надяват да не се стигне „до неправомерно анулиране на 3. задача или до присъждане на допълнителни точки като бонус за несправилите се с нея ученици”, „което би ощетило децата, дали верен отговор”, защото образованието учи не само на точност, но и на „осъзнаване в една по-сложна ситуация”.

В изпълнение на поетия ангажимент след анализ на резултатите на учениците Министерството на образованието и науката да информира обществото за решението си относно възникналата ситуация, бихме искали да подчертаем, че данните от изпитните работи показват, че учениците не са се затруднили или заблудили относно  3. задача. Близо ¾ (74,56 %) от всички седмокласници са избрали отговор б) като верен. Този процент е сред най-високите проценти верни отговори на конкретния тест, като средният процент верни отговори на затворените въпроси е значително по-нисък – 61,60. С по-висок процент верни отговори (в диапазона 80-89%) са само четири задачи, които са традиционно лесни за учениците – свързани с умения за лексикална съчетаемост на думите, с разпознаване на значенията на фразеологични словосъчетания или с проверка на знания за връзката между изучавани автори, творби и жанрове.
Изводът e, че задачата не е създала затруднения на учениците и процентът ученици, дали отговор б) като верен, е достатъчно висок, за да не се предприема анулиране на задачата или присъждане на точки на всички ученици. Това се потвърждава и от резултатите на теста по български език и литература от предходната година – процент, по-висок от 74,56 на верните отговори, е достигнат само на три от всичките 25 затворени въпроса.

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).