• Място на свободен дух и модерни решения

Карта

Търсене в този блог

Архив на блога

Най-четеното през последните 7 дни

Учителите под лупа

четвъртък, 3 януари 2013 г.

Даскалите пишат каква е мисията им, посочват силните и слабите си страни
Учениците ще ги оценяват с анонимни анкети

 Учителите вече ще бъдат гледани под лупа. Инспектори, директори, родители и ученици ще пишат оценки на работата им, а освен това ще им се наложи да се оценяват и сами. Това ще стане с въвеждането на специално учителско портфолио, което ще събира пълна информация за всеки преподавател. То ще влезе в сила с новия образователен закон, който въвежда атестиране на всички учители. Даскалите ще попълват досиетата сами, като в тях ще има няколко части. В едната ще се събират всички формални данни за постиженията им - дипломи, сертификати за участие в обучения, грамоти. Ще трябва да посочват дори къде и при кого са били стажанти. Ако имат участия в наши и чужди педагогически проекти или дори в тв предавания, това ще е бонус за тях. Плюс е и участието им в различни обучения. В отделна рубрика е включена оценката на учениците, които ще попълват анонимно специални анкетни карти с въпроси. След това даскалите трябва да направят пред класа публичен анализ на това какви са оценките им и качеството на преподаването. Децата трябва да отговорят на въпроси от типа смятат ли, че ще използват някога в живота това, което са учили днес. Има и въпрос дали ако са знаели по-рано това, което преподавателят днес им е разказал, това е щяло да им помогне да решат личностните си или познавателни проблеми. Те трябва да оценят също дали даскалът преподава достъпно. Любопитна е рубриката, в която учителят трябва да посочи философията на преподаването, на която е заложил. Експертите, които са изготвили модела, препоръчват той да отговори на въпроси от типа "Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като мисия или призвание?" Освен това трябва да посочи как убеждава учениците си и какво иска да постигне сред тях. Длъжен е да изброи педагогическите похвати, които използва, както и да включи доказателства за това достига ли до всички ученици в класа или само до най-талантливите. Трябва да посочи и примери за материали, които е разработвал, както и помощната литература, която ползва. Има и въпрос за това как даскалите интегрират новите технологии в преподаването. В това отношение обаче бг преподавателите са по-малко натоварени от европейските си колеги, от които се иска и да посочат какъв софтуер владеят и имат ли блогове. Има и въпрос дали учителят е чувствителен към различните потребности на учениците. Иска се също да приложи тестове и ученически разработки, за да илюстрира методите си на работа. Има и специален раздел, в който те се оценяват сами и дават преценка на това как биха могли да се развиват в бъдеще. Там учителят трябва да посочи кои са най-силните и слабите му страни. 
Стела Стоянова


Досието ще влияе на дохода и кариерата

Милена Дамянова, зам.-министър на образованието
- Госпожо Дамянова, какво налага въвеждане на портфолио на учителите?
- Всъщност това е портфолио на педагогическия специалист, защото такова ще имат и директорите, и учителите, и педагогическите съветници - всички, които работят в училището и детската градина. Целта е постигане на прозрачност и признаване на постиженията при различните видове оценявания. В момента има определени критерии, по които се извършва диференцираното заплащане например, но много от учителите споделят, че това се извършва непрозрачно, че не се оценяват придобитите от тях умения. Портфолиото се изготвя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в образователния процес при реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване. И съответно то ще даде възможност целият този опит и принос да бъдат оценени от работодателите. - Ще се отрази ли на заплатите на учителите? - Професионалното портфолио всъщност ще подпомогне атестирането им. То ще може да се вземе под внимание и при кариерното им израстване, което е свързано и с по-различно заплащане. - Ще дава ли предимство при кандидатстването за ново място? - Да. В крайна сметка портфолиото е една информация за цялото кариерно развитие и израстване на този специалист, за целия му професионален опит. То съдържа сертификати, дипломи, участия по проекти. Когато човек е натрупал много компетентности, е съвсем нормално той да бъде предпочетен пред своя колега, който няма толкова богат опит. Ще се отчитат и различните дейности, които учителят извършва извън работното си време с учениците и извън обичайните си задължения. Знаете, че сега много от тях са натоварени с различни олимпиади, състезания, с проекта УСПЕХ и в повечето случаи това се прави единствено на добра воля. Това трябва да бъде оценено като една голяма заслуга на учителя. - Сами ли ще си го попълват учителите? - Портфолиото представлява една папка, която всеки си прави сам. И в момента, ако човек реши да кандидатства, независимо на каква длъжност, в повечето случаи трябва да представи освен автобиография референции, сертификати, доказателства за участия в конференции. Много често се прилагат например доклади или други научни публикации. А мненията, които събира от ученици, родители, всъщност играят ролята на референция за неговата работа. - Оценките на учениците от матури и външни оценявания ще играят ли ролята на референция? - Не. Въпросите са по-скоро свързани с работата на този специалист, с образователните ресурси, които той използва, методите на преподаване и работа. Много често учителите използват иновативни практики и методи. Човек трябва да умее да се похвали, което ние в България като че ли още не умеем.

Бонуси за школата, ако вдигнат успеха

С допълнителните суми могат да раздават премии или да правят ремонти


Училищата ще могат да получават допълнителни пари, ако учениците им отбележат напредък в успеха си на матури и външни оценявания. Системата ще заработи с влизането в сила на новия просветен закон, когато национален инспекторат ще започне да оценява школата, разказа просветният зам.-министър Милена Дамянова.
Дори ако като цяло успехът на учениците не е висок, но са отбелязали скок в сравнение с предишна година, те имат възможност да получат допълнителни пари. При това ще могат сами да решават за какво да ги изразходват - дали за бонуси на учителите или за подобряване на материалната база. По този начин ще се поощряват например школа с по-нисък успех, които по някакъв начин са успели да мотивират децата да залегнат над учебниците. Ще се гледат обаче и други фактори - резултатите от цялостното инспектиране на училището, взети ли са мерки за намаляване на отсъствията, и едва тогава ще се присъжда бонусът. Школата пък, в които оценките падат, ще получават пари целево за отстраняване на недостатъците. С тях те ще могат да въведат допълнителни часове, летни занимални и всякакви други методи за повишаване на успеха.
Всичко това ще бъде част от нова система за атестация, при която школата ще получават звезди подобно на хотелите. Все още не е сигурно по каква скала училищата ще получават оценките си, но засега сме се обединили около това да бъде петстепенна, каза Милена Дамянова. Системата за оценяване първо ще бъде апробирана, за да се прецени как действа, и едва тогава ще се фиксира точната скала за оценяване. Очаква се законът да влезе в сила от учебната 2013 - 14 година, след което ще бъде създаден националният инспекторат по чуждестранен модел. В момента проектът е пред второ четене в пленарна зала.

Новите заплати идват през март


Учителите ще вземат увеличените си заплати най-рано през март, съобщи шефката на Синдиката на българските учители Янка Такева. Въпреки че доходите им се увеличават от първи януари, те ще трябва да получат парите си със задна дата. Причината е, че все още конкретните увеличения не са разписани от финансовото министерство, нито са готови общинските бюджети. "Поискали сме среща с просветното министерство на 7 януари, за да подготвим документите и те да бъдат внесени във финансовото ведомство. Общините обаче няма да са готови с бюджетите си по-рано от 28 март", каза Такева.
Праговите доходи на учители и директори се увеличават с 10-12 на сто, каза тя. Така един начинаещ учител, току-що излязъл от университета, ще взема 500 лева. Заплатите на старшите учители ще започват от 525, на главните - от 570, на помощник-директорите - от 610. Директорите ще се разписват най-малко срещу 680 лева. Всички останали учители, които не вземат минималната сума за дадена длъжност, ще получат 8 на сто увеличение.

Страници в интернет, свързани с Троян и региона
Слушай и гледай on-line в свободния час

Текущи УЧЕБНИЦИ


Кликайте по картинката!

Иновативно училище


Електронен дневник

Вход в e-mail -a


Група на училището

Как да вляза на Student_wifi в училище?

1. Знам кой ми е училищния имейл, примерно ПенчуПенчуф@svetikliment.com.
2. Знам си паролата на училищния имейл.
3. Влизал съм от компютър в залите в час по технологии на училищния си имейл и съм видял и изтрил стандартните поздравителни ТРИ имейла на Гугъл.
4. Отварям си телефона с операционна система на АНДРОИД (не на iPhone) и:
а). Настройки
б). Акаунти
в). Добавяне
г). Google акаунт
д). ПенчПенч@svetikliment.com
е). Паролата ...
... добавя се и излизате от там
5.Избирате пак Настройки, после Wi-Fi и трябва да видите Student_wifi и кликате по него.
6. Какви допълнителни настройки са необходими - гледайте на това филмче (нищо, че е за Teacher_WiFi, то е същото!)

ВИДЕОПОРТАЛ

Видеопортал на училището

Преводач

Безплатен многоезичен ONLINE речник

Учебни ресурси в електронен вид


Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.

ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).